Kurs kancelaryjno – archiwalny w Ełku

Aktualności

KURS KANCELARYJNO – ARCHIWALNY I STOPNIA

Kurs przeznaczony dla osób zatrudnionych w archiwach zakładach, składnicach akt, urzędach, instytucjach i przedsiębiorstwach

Celem kursu jest przygotowanie pracownika do pełnienia obowiązków archiwisty zakładowego. Kurs umożliwia zdobycie umiejętności w zakresie gromadzenia i przechowywania dokumentacji do archiwum zakładowego lub składnicy akt.

Program kursu obejmuje 40 godzin wykładów i ćwiczeń z takich tematów:

I. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją
II. Normatywy kancelaryjno – archiwalne w instytucjach
III. Rodzaje współczesnej dokumentacji
IV. Kwalifikacja archiwalna współczesnej dokumentacji
V. Organizacja pracy kancelaryjnej
VI. Organizacja i zasady działania archiwum i składnicy akt archiwum zakładowego
i składnicy akt
VII. Komputerowe zarządzanie dokumentacją w archiwum zakładowym
VIII. Archiwizowanie dokumentacji aktowej
IX. Postępowanie z dokumentacją w razie ustania działalności lub reorganizacji
jednostki organizacyjnej
X. Zajęcia praktyczne

Koszt udziału w kursie jednej osoby wynosi 950,00 zł (brutto/netto)
(obejmuje: wykłady-ćwiczenia, materiały szkoleniowe,wydanie zaświadczeń, serwis kawowy).

Planowane rozpoczęcie zajęć : 23 września 2019r

Miejsce szkolenia: sala wykładowa CSZ UNIWERS ul. Mickiewicza 15

Zajęcia na kursie poprowadzi : Anna Wyrwał – wieloletni pracownik Państwowego Archiwum w Suwałkach, specjalista posiadający duże doświadczenie zawodowe i wiedzę dotyczącą archiwizacji.

Zgłoszenia prosimy przesłać do dnia 17 września 2019r.

W celu zgłoszenia oraz uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt :
CSZ UNIWERS w Ełku tel/fax 87 621 29 60 lub 506 488 284
e:mail : uniwerselk@interia.pl

  • Udostępnij:
X