Kurs kancelaryjno – archiwalny I stopnia

Aktualności

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Ełku

zaprasza na kurs

KURS KANCELARYJNO – ARCHIWALNY I STOPNIA


przeznaczony dla osób zatrudnionych w archiwach zakładach, składnicach akt, urzędach, instytucjach i przedsiębiorstwach

Celem kursu jest przygotowanie pracownika do pełnienia obowiązków archiwisty zakładowego. Kurs umożliwia zdobycie umiejętności w zakresie gromadzenia i przechowywania dokumentacji do archiwum zakładowego lub składnicy akt.

Program kursu obejmuje 40 godzin wykładów i ćwiczeń z takich tematów:

Podstawy prawne postępowania z dokumentacją Normatywy kancelaryjno – archiwalne w instytucjach

Rodzaje współczesnej dokumentacji
Kwalifikacja archiwalna współczesnej dokumentacji

Organizacja pracy kancelaryjnej
Organizacja i zasady działania archiwum i składnicy akt archiwum zakładowego i składnicy akt
Komputerowe zarządzanie dokumentacją w archiwum zakładowym

Archiwizowanie dokumentacji aktowejPostępowanie z dokumentacją w razie ustania działalności lub reorganizacji jednostki organizacyjnej Zajęcia praktyczne

Planowane rozpoczęcie zajęć : styczeń – luty 2020r
Miejsce szkolenia: sala wykładowa CSZ UNIWERS ul. Mickiewicza 15 Ełk

Zajęcia na kursie poprowadzi : Anna Wyrwał – wieloletni pracownik Państwowego Archiwum w Suwałkach, specjalista posiadający duże doświadczenie zawodowe i wiedzę dotyczącą archiwizacji.

W celu zgłoszenia oraz uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt : CSZ UNIWERS w Ełku tel/fax 87 621 29 60 lub 506 488 284

e:mail : uniwerselk@interia.pl

  • Udostępnij:
X