Kurs kancelaryjno – archiwalny I stopnia w Ełku!

Aktualności

Centrum Szkolenia Zawodowego w Ełku

Zaprasza na:

KURS KANCELARYJNO – ARCHIWALNY I STOPNIA

Celem kursu jest zdobycie wiedzy z zakresu obiegu dokumentów w firmie bądź́ instytucji, archiwizowania dokumentów, działania zakładowych archiwów oraz współpracy z Archiwum Państwowym.

Program kursu obejmuje 32 godziny (4 dni) zajęć́ z tematów m.inn.:

 1.   Podstawy prawne postępowania z dokumentacją
 2.   Rodzaje współczesnej dokumentacji
 3.   Dokument elektroniczny. Komputerowe zarządzanie dokumentacją w archiwum zakładowym.
 4.   Kwalifikacja archiwalna współczesnej dokumentacji
 5.   Organizacja pracy kancelaryjnej
 6.  Organizacja i zasady działania archiwum i składnicy akt archiwum zakładowego   i składnicy akt
 7.  Komputerowe zarządzanie dokumentacją w archiwum zakładowym
 8.  Archiwizowanie dokumentacji aktowej. Porządkowanie dokumentacji.
 9. Brakowanie dokumentacji
 10.  Postępowanie z dokumentacją w razie ustania działalności lub reorganizacji  jednostki organizacyjnej
 11.  Zajęcia praktyczne

Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładów połączonych z ćwiczeniami, tak aby uczestnicy mieli możliwość wykorzystania swojej wiedzy w praktyce. Przy końcu omawiania każdego modułu będzie czas poświęcony na dyskusję, wyjasnianie niejasności oraz powtarzanie zagadnień sprawiających uczestnikom największe trudności. Słuchacze będą mieli możliwość indywidualnych konsultacji z wykładowcami nt. Zagadnień trudnych i niejasnych. Na zakończenie szkolenia odbędzie się egzamin wewnętrzny.

 Potwierdzeniem ukończenia kursu będzie wydanie zaświadczenia.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć : 27 lutego 2024r

Miejsce szkolenia: sala wykładowa CSZ UNIWERS ul. Mickiewicza 15. Ełk

Zajęcia na kursie poprowadzi : – wieloletni pracownik Państwowego Archiwum w Suwałkach,specjalista posiadający duże doświadczenie zawodowe i wiedzę dotyczącą archiwizacji.

W celu zgłoszenia oraz uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt :

CSZ UNIWERS w Ełku tel/fax 87 621 29 60 lub 506 488 284

e:mail : uniwerselk@interia.pl

 • Udostępnij:
X