Kurs kancelaryjno – archiwalny I stopnia w Ełku

Aktualności

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Ełku zaprasza na:

Zaprasza na:

KURS KANCELARYJNO – ARCHIWALNY I STOPNIA

Celem kursu jest zdobycie wiedzy z zakresu obiegu dokumentów w firmie bądź́ instytucji, archiwizowania dokumentów, działania zakładowych archiwów oraz współpracy z Archiwum Państwowym.

Program kursu obejmuje 32 godziny (4 dni) zajęć́ z tematów:

I.   Podstawy prawne postępowania z dokumentacją

 II  . Normatywy kancelaryjno – archiwalne w instytucjach

III.   Rodzaje współczesnej dokumentacji

IV.    Kwalifikacja archiwalna współczesnej dokumentacji

 V.    Organizacja pracy kancelaryjnej

VI.    Organizacja i zasady działania archiwum i składnicy akt archiwum zakładowego i składnicy akt

VII.   Komputerowe zarządzanie dokumentacją w archiwum zakładowym

VIII. Archiwizowanie dokumentacji aktowej

IX.     Postępowanie z dokumentacją w razie ustania działalności lub reorganizacji jednostki organizacyjnej

X.      Zajęcia praktyczne

Rozpoczęcie zajęć : 14 marca 2023r

Miejsce szkolenia: sala wykładowa CSZ UNIWERS ul. Mickiewicza 15 Ełk

Zajęcia na kursie poprowadzi : – wieloletni pracownik Państwowego Archiwum w Suwałkach,specjalista posiadający duże doświadczenie zawodowe i wiedzę dotyczącą archiwizacji.

W celu zgłoszenia oraz uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt :

CSZ UNIWERS w Ełku tel/fax 87 621 29 60 lub 506 488 284

e:mail : elk@cszuniwers.pl

  • Udostępnij:
X