Kurs kancelaryjno – archiwalny I stopnia w Ełku

Aktualności

 Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Ełku zaprasza na:

KURS KANCELARYJNO – ARCHIWALNY I STOPNIA

przeznaczony dla osób zatrudnionych w archiwach zakładach, składnicach akt, urzędach, instytucjach i przedsiębiorstwach

Celem kursu jest przygotowanie pracownika do pełnienia obowiązków archiwisty zakładowego. Kurs umożliwia zdobycie umiejętności w zakresie gromadzenia  i przechowywania dokumentacji do archiwum zakładowego lub składnicy akt.

Program kursu obejmuje 32 godziny wykładów i ćwiczeń z takich tematów:

 1.  Podstawy prawne postępowania z dokumentacją
 2.  Normatywy kancelaryjno – archiwalne w instytucjach
 3.  Rodzaje współczesnej dokumentacji
 4.  Kwalifikacja archiwalna współczesnej dokumentacji
 5.  Organizacja pracy kancelaryjnej
 6.  Organizacja i zasady działania archiwum  zakładowego   i składnicy akt
 7.  Komputerowe zarządzanie dokumentacją w archiwum zakładowym
 8.  Archiwizowanie dokumentacji aktowej
 9.  Postępowanie z dokumentacją likwidowanych jednostek
 10.  Zajęcia praktyczne

 Termin rozpoczęcia  zajęć :    21 czerwiec 2022r

Miejsce szkolenia:  sala wykładowa CSZ UNIWERS, ul. Mickiewicza 15, Ełk

Zajęcia na kursie poprowadzą : – wieloletni pracownicy Państwowego Archiwum w Suwałkach, specjaliści posiadający duże doświadczenie zawodowe  i wiedzę dotyczącą  archiwizacji.   

 W celu  zgłoszenia oraz uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt :

                         CSZ UNIWERS w Ełku tel/fax 87 621 29 60 lub 506 488 284  

                                    e:mail : uniwerselk@interia.pl

 • Udostępnij:
X