KURS KANCELARYJNO – ARCHIWALNY I STOPNIA W EŁKU

Aktualności

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Ełku

zaprasza na:

KURS KANCELARYJNO – ARCHIWALNY I STOPNIA

przeznaczony dla osób zatrudnionych w archiwach zakładach, składnicach akt, urzędach, instytucjach i przedsiębiorstwach

Celem kursu jest przygotowanie pracownika do pełnienia obowiązków archiwisty zakładowego. Kurs umożliwia zdobycie umiejętności w zakresie gromadzenia  i przechowywania dokumentacji do archiwum zakładowego lub składnicy akt.

Program kursu obejmuje 32 godziny wykładów i ćwiczeń z takich tematów:

I.      Podstawy prawne postępowania z dokumentacją

II.     Normatywy kancelaryjno – archiwalne w instytucjach

III.    Rodzaje współczesnej dokumentacji

IV.    Kwalifikacja archiwalna współczesnej dokumentacji

V.     Organizacja pracy kancelaryjnej

VI.    Organizacja i zasady działania archiwum i składnicy akt archiwum zakładowego i składnicy akt

VII.   Komputerowe zarządzanie dokumentacją w archiwum zakładowym

VIII. Archiwizowanie dokumentacji aktowej

IX.    Postępowanie z dokumentacją w razie ustania działalności lub reorganizacji jednostki organizacyjnej

X.     Zajęcia praktyczne

 Termin rozpoczęcia  zajęć :    10 maja 2022r

Miejsce szkolenia:  sala wykładowa CSZ UNIWERS ul. Mickiewicza 15 Ełk

Zajęcia na kursie poprowadzą : – wieloletni pracownicy Państwowego Archiwum w Suwałkach, specjaliści posiadający duże doświadczenie zawodowe  i wiedzę dotyczącą  archiwizacji.   

W celu  zgłoszenia oraz uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt :

           CSZ UNIWERS w Ełku tel/fax 87 621 29 60 lub 506 488 284  

                                    e:mail : uniwerselk@interia.pl

  • Udostępnij:
X