Kurs “Drwal – operator pilarki” w Giżycku!!!!!!

Aktualności

CENTRUM SZKOLENIA ZAWODOWEGO UNIWERS

ZAPRASZA NA KURS:

DRWAL – OPERATOR PILARKI

Kurs umożliwia opanowanie przez kandydatów do zawodu drwala operatora pilarki kwalifikacji zawodowych na poziomie gwarantującym najwyższą efektywność działania i minimalizację zagrożeń życia i zdrowia.

Program szkolenia obejmuje 130 godz. wykładów i ćwiczeń z tematów:

 1. Budowa silników spalinowych dwusuwowych i ich działanie
 2. Budowa pilarek wg układów.
 3. Charakterystyka pilarek używanych w leśnictwie.
 4. Paliwa, oleje i smary
 5. Przygotowanie pilarki do pracy i utrzymanie właściwego stanu technicznego
 6. Narzędzia i sprzęt pomocniczy do pozyskania drewna
 7. Technika ścinki i obalania drzew w warunkach normalnych
 8. Ścinka  drzew  trudnych oraz usuwanie złomów i wywrotów
 9. Technika przerzynki kłód i dłużyc
 10. Technika okrzesywania drzew ściętych
 11. Zasady organizacji procesu technologicznego pozyskania drewna w aspekcie  wydajności i ochrony pracy
 12. Wykorzystanie surowca drzewnego – manipulacja i sortymentacja
 13. Wykaszarki i wycinarki (kosy mechaniczne) – budowa i zastosowanie w leśnictwie
 14. Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku  drwala operatora pilarki
 15. Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach

Warunki stawiane kandydatom:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie minimum podstawowe lub gimnazjalne,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zawodu drwala – operatora pilarki, wystawione przez lekarza medycyny przemysłowej lub lekarza medycyny przemysłowej.

Termin rozpoczęcia kursu : 20 marca 2023r. godz. 12.30

Miejsce: ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko

Zgłoszenia na kurs przyjmowane będą 

w CSZ UNIWERS w Giżycku ul. Wodna 4 Tel./Fax (87) 428 22 76

 • Udostępnij:
X