Kolejna edycja szkolenia przygotowującego do uzyskania bądź odnowienia uprawnień elektrycznych Gr 1 (SEP) w Giżycku – dozór i eksploatacja

Aktualności

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku zaprasza na: ”Szkolenie przygotowawcze do egzaminu kwalifikacyjnego dla elektryków (uprawnienia SEP)”

Celem szkolenia jest zapoznanie z bezpieczną obsługą i eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych.

Program szkolenia obejmuje zajęcia z tematów ( 10 godz.):

– Zasady i warunki techniczne budowy i działania urządzeń elektrycznych,

– Zasady eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych,

– Zasady racjonalnego użytkowania energii elektrycznej,

– Wykonywanie prac kontrolno-pomiarowych, elektrycznych pomiarów ochronnych, prac obsługi, konserwacji i napraw, prac montażowych,

– Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektrycznych,

– Ratownictwo,

– Ochrona przeciwpożarowa.

Zajęcia na szkoleniu poprowadzi wykwalifikowana kadra. Każdy uczestnik po zdaniu egzaminu otrzyma zaświadczenie kwalifikacyjne.

Miejsce – Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS, ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko

Termin rozpoczęcia szkolenia: 13 czerwca 2022r. (środa) godz. 16.30

Zgłoszenia na szkolenie prosimy kierować na:Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w GiżyckuTel. 87 428 22 76

gizycko@cszuniwers.pl

  • Udostępnij:
X