INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCÓW na wykonanie zamówienia pn: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. “JA – jestem aktywny!” Nr RPWM. 11.01.01-28-0020/18.

Aktualności

X