Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych („E”, „D”) – Grupa 3 Giżycko

Szkolenia

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS zaprasza na kurs:

”Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych („E”, „D”) – Grupa 3”

Celem szkolenia jest zapoznanie z bezpieczną obsługą i eksploatacją urządzeń gazowych.

Program szkolenia obejmuje zajęcia z tematów (8 godz.):

  • Zasady budowy i działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci,
  • Zasady eksploatacji oraz instrukcje obsługi urządzeń, instalacji i sieci,
  • Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno – pomiarowych i montażowych,
  • Zastosowanie zasad i wymagań bhp, ppoż. oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy
  • Instrukcje w zakresie postępowania w razie awarii, pożaru, wybuchu lub innego zagrożenia bezpieczeństwa

Zajęcia na szkoleniu poprowadzi wykwalifikowana kadra. Każdy uczestnik po zdaniu egzaminu otrzyma zaświadczenie kwalifikacyjne.

Koszt szkolenia 1 osoby – 430,00 zł (z egzaminem państwowym). W przypadku zdawania przez jedną osobę dwóch egzaminów w zakresie eksploatacji i dozoru koszt wynosi 630,00 zł

Miejsce – Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS, ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko

Termin szkolenia: 2 grudnia 2017 r. godz. 10.00

Zgłoszenia na szkolenie prosimy kierować na:
Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku
Tel. 87 428 22 76
gizycko@cszuniwers.pl

  • Udostępnij:
X