Palacz kotłów wodnych i parowych na paliwa stałe, płynne i gazowe

Szkolenia

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS zaprasza na kurs:

”Palacz kotłów wodnych i parowych  na paliwa stałe, płynne i gazowe”

Celem kursu jest przygotowanie pracownika do pełnienia obowiązków palacza – operatora kotłów wodnych i parowych niskoparametrowych  na paliwa stałe, płynne  i gazowe.

Program kursu obejmuje 55 godzin wykładów i zajęć praktycznych z takich tematów:

 1. Ogólne wiadomości o paliwach.
 2. Podstawy termodynamiki.
 3. Zasady procesu spalania.
 4. Podstawy rachunku i rysunku zawodowego.
 5. Przepisy o gospodarce energetycznej.
 6. Zasady bezpiecznej obsługi kotłów i instalacji.
 7. Higiena pracy i udzielanie pierwszej pomocy.
 8. Zasady ochrony przeciwpożarowej.
 9. Budowa, podział i parametry techniczne kotłów wodnych.
 10. Urządzenia współpracujące z kotłami wodnymi.
 11. Typy zabezpieczeń kotłów i instalacji c.o.
 12. Aparatura kontrolno-pomiarowa.
 13. Zasady eksploatacji kotłów wodnych.
 14. Układy technolog. w kotłowniach wodnych.
 15. Instalacje wewnętrzne c.o. i c.w.

Kurs kończy się egzaminem kwalifikacyjnym na grupę E lub D. Egzamin przeprowadzi Państwowa Komisja Kwalifikacyjna.

Miejsce – Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS, ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko

Kurs rozpoczyna się 16 sierpnia 2017r. o godzinie 15.00.

Zgłoszenia na szkolenie prosimy kierować na:
Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku
Tel. 87 428 22 76
gizycko@cszuniwers.pl

 • Udostępnij:
X