Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

Szkolenia

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS zaprasza na kurs:

“Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej”

Program kursu obejmuje 245 godzin wykładów i ćwiczeń  z tematów:

  1. Blok ogólnoprawny
  2. Blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia
  3. Blok obejmujący zagadnienia wyszkolenia strzeleckiego
  4. Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych

Zajęcia na kursie poprowadzi wykwalifikowana kadra posiadająca doświadczenie zawodowe. Szkolenie będzie przeprowadzone w formie wykładów połączonych z ćwiczeniami, tak aby uczestnicy mieli możliwość wykorzystania swojej wiedzy w praktyce. Blok obejmujący zagadnienia wyszkolenia strzeleckiego będzie się składał z części teoretycznej przeprowadzonej na sali wykładowej oraz części praktycznej na strzelnicy. Zajęcia z samoobrony i technik interwencyjnych  w całości odbędą się na sali gimnastycznej.

Po zakończeniu kursu uczestnik otrzyma: Świadectwo Ukończenia Kursu potwierdzające przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia (Dz.U. poz.1688).

Termin rozpoczęcia szkolenia – 22 tycznia 2018 r. godz. 9.00

Zgłoszenia na szkolenie oraz pytania prosimy kierować do:
Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku
Tel./fax 87 428 22 76
gizycko@cszuniwers.pl

  • Udostępnij:
X