Kurs kucharza z egzaminem czeladniczym – Giżycko

Szkolenia

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS zaprasza na kurs:

”Kurs kucharza z egzaminem czeladniczym”

Szkolenie będzie podzielone na część teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna będzie przeprowadzona w formie wykładów uzupełnianych ćwiczeniami przy tematach wymagających opanowania określonych czynności i umiejętności. W drugiej części kursu uczestnicy będą odbywali zajęcia praktyczne, które pozwolą na utrwalenie i  ugruntowanie wiedzy teoretycznej. Celem kursu jest przygotowanie uczestników do egzaminu czeladniczego i uzyskania kwalifikacji zawodowych.

Program szkolenia obejmuje 180 godz. wykładów i ćwiczeń z tematów:

 • Podstawowe przepisy prawa pracy, bhp, ppoż i sanitarne
 • Podstawowe zasady ochrony środowiska
 • Organizacja i wyposażenie zakładu gastronomicznego
 • Technologia gastronomiczna z maszynoznawstwem
 • Zasady żywienia
 • Organizacja rzemieślniczego zakładu pracy, prawo gospodarcze i zarządzanie przedsiębiorstwem, dokumentacja działalności gospodarczej
 • Kalkulacja i korespondencja zawodowa
 • Zajęcia praktyczne

Warunki stawiane kandydatom:

 • dobry stan zdrowia potwierdzony badaniami profilaktycznymi przeprowadzonymi przez lekarza medycyny pracy oraz do celów sanitarno – epidemiologicznych,
 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej gimnazjalne/podstawowe.

Termin rozpoczęcia kursu: 20 listopada 2017r.   godz. 9.00

Miejsce – Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS, ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko

Zgłoszenia na szkolenie prosimy kierować na:
Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku
Tel. 87 428 22 76
gizycko@cszuniwers.pl

 • Udostępnij:
X