Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia – Ełk

Szkolenia

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS zaprasza na kurs:

“Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia”

przeznaczony dla osób zatrudnionych w archiwach zakładach, składnicach akt, urzędach, instytucjach i przedsiębiorstwach

Celem kursu jest przygotowanie pracownika do pełnienia obowiązków archiwisty zakładowego. Kurs umożliwia zdobycie umiejętności w zakresie gromadzenia  i przechowywania dokumentacji do archiwum zakładowego lub składnicy akt.

Program kursu obejmuje 30 godzin wykładów i ćwiczeń z takich tematów:

 1. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją
 2. Normatywy kancelaryjno – archiwalne w instytucjach
 3. III.    Rodzaje współczesnej dokumentacji
 4. Kwalifikacja archiwalna współczesnej dokumentacji
 5. Organizacja pracy kancelaryjnej
 6. Organizacja i zasady działania archiwum i składnicy akt archiwum zakładowe i składnicy akt
 7. VII.   Komputerowe zarządzanie dokumentacją w archiwum zakładowym
 8. VIII. Archiwizowanie dokumentacji aktowej
 9. Postępowanie z dokumentacją w razie ustania działalności lub reorganizacji jednostki organizacyjnej
 10. Zajęcia praktyczne
 11. Podsumowanie kursu

Koszt udziału w kursie jednej osoby wynosi 800,00 zł (brutto)

(obejmuje: wykłady-ćwiczenia, materiały szkoleniowe,wydanie zaświadczeń, serwis kawowy).

Termin rozpoczęcia zajęć :    29 sierpnia 2017r .

Miejsce szkolenia: Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Ełku, ul. Mickiewicza 15 ( III piętro)
Termin rozpoczęcia szkolenia: 29 sierpnia 2017 r.

Zajęcia na kursie poprowadzi:

Anna Wyrwał – wieloletni pracownik Państwowego Archiwum w Suwałkach, specjalista posiadający duże doświadczenie zawodowe  i wiedzę dotyczącą  archiwizacji.

Zgłoszenia na szkolenie oraz pytania prosimy kierować do:
Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Ełku
ul. Mickiewicza 15

tel/fax 876212960 lub 506 488 284
uniwerselk@interia.pl

 • Udostępnij:
X