Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym

Szkolenia

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS zaprasza na kurs:

”Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym”

Kurs umożliwia uzyskanie uprawnień i kwalifikacji do kierowania wózkami jezdnymi o różnych typach napędów (akumulatorowe, spalinowe, z napędem na gaz). Kurs ma przygotować słuchaczy do samodzielnego obsługiwania wózków widłowych różnych typów i wykonywania operacji z osprzętem.

Zajęcia na kursie poprowadzi wykwalifikowana kadra. Każdy uczestnik po zdaniu egzaminu z wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych otrzyma zaświadczenie wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, uprawniające do kierowania wózkami.

Termin rozpoczęcia kursu: 3 sierpnia 2017r.   godz.15.30

Ilość godzin – 65 godz.

Cena obejmuje: zajęcia teoretyczne, praktyczne, materiały szkoleniowe, egzamin UDT

Miejsce – Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS, ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko

Zgłoszenia na szkolenie prosimy kierować na:
Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku
Tel. 87 428 22 76
gizycko@cszuniwers.pl

  • Udostępnij:
X