Zapraszamy na 7 nowych szkoleń w CSZ Uniwers w Ełku

Szkolenia

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS zaprasza na szkolenia:

KURS KANCELARYJNO – ARCHIWALNY I STOPNIA – 24 października 2018 r.

BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST –21 listopada 2018 r.

Zasady udzielania pierwszej pomocy – listopad 2018 r.

Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym – listopad 2018 r

Kwalifikacyjne na uzyskanie uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego – termin do uzgodnienia:

  • szkolenia z zakresu eksploatacji i dozoru urządzeń elektroenergetycznych i energetycznych – świadectwa kwalifikacyjne : SPE ,SEP ( grupa I, II, III)

BHP – SZKOLENIE OKRESOWE PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI – termin do uzgodnienia

BHP – SZKOLENIE OKRESOWE PRACOWIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH I ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH – termin do uzgodnienia

 

Gwarantujemy doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę wykładowców.

Zgłoszenia na szkolenia oraz pytania prosimy kierować do:
Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Ełku
ul. Mickiewicza 15
tel/fax 876212960 lub 506 488 284
elk@cszuniwers.pl

  • Udostępnij:
X