KURS KANCELARYJNO – ARCHIWALNY I STOPNIA

Szkolenia

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS zaprasza na szkolenia:

KURS KANCELARYJNO – ARCHIWALNY I STOPNIA

przeznaczony dla osób zatrudnionych w archiwach zakładach, składnicach akt, urzędach, instytucjach i przedsiębiorstwach

Celem kursu jest przygotowanie pracownika do pełnienia obowiązków archiwisty zakładowego. Kurs umożliwia zdobycie umiejętności w zakresie gromadzenia i przechowywania dokumentacji do archiwum zakładowego lub składnicy akt.

Program kursu obejmuje 40 godzin wykładów i ćwiczeń z tematów:

 • Podstawy prawne postępowania z dokumentacją Normatywy kancelaryjno – archiwalne w instytucjach
 • Rodzaje współczesnej dokumentacji
 • Kwalifikacja archiwalna współczesnej dokumentacji
 • Organizacja pracy kancelaryjnej
 • Organizacja i zasady działania archiwum i składnicy akt archiwum zakładowego i składnicy akt
 • Komputerowe zarządzanie dokumentacją w archiwum zakładowym
 • Archiwizowanie dokumentacji aktowej
 • Postępowanie z dokumentacją w razie ustania działalności lub reorganizacji jednostki organizacyjnej
 • Zajęcia praktyczne
 • Podsumowanie kursu

Koszt udziału w kursie jednej osoby wynosi 800,00 zł (brutto)
(obejmuje: wykłady-ćwiczenia, materiały szkoleniowe,wydanie zaświadczeń, serwis kawowy).

Rozpoczęcie zajęć: 24 października 2018r godz. 9:00
Miejsce szkolenia: Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Ełku ul. Mickiewicza 15 ( III piętro)

Zajęcia na kursie poprowadzi: Anna Wyrwał – wieloletni pracownik Państwowego Archiwum w Suwałkach, specjalista posiadający duże doświadczenie zawodowe i wiedzę dotyczącą archiwizacji.

Zgłoszenia prosimy przesłać do dnia 19 października 2018r. do godz. 12:00

W celu zgłoszenia oraz uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: CSZ UNIWERS w Ełku tel/fax 87 621 29 60 lub 506 488 284
elk@cszuniwers.pl

 • Udostępnij:
X