Drwal – operator pilarki

Szkolenia

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS zaprasza na kurs:

“Drwal – operator pilarki”

Kurs umożliwia opanowanie przez kandydatów do zawodu drwala operatora pilarki kwalifikacji zawodowych na poziomie gwarantującym najwyższą efektywność działania i minimalizację zagrożeń życia i zdrowia.

Program szkolenia obejmuje 130 godz. wykładów i ćwiczeń z tematów:

 1. Budowa silników spalinowych dwusuwowych i ich działanie
 2. Budowa pilarek wg układów.
 3. Charakterystyka pilarek używanych w leśnictwie.
 4. Paliwa, oleje i smary
 5. Przygotowanie pilarki do pracy i utrzymanie właściwego stanu technicznego
 6. Narzędzia i sprzęt pomocniczy do pozyskania drewna
 7. Technika ścinki i obalania drzew w warunkach normalnych
 8. Ścinka  drzew  trudnych oraz usuwanie złomów i wywrotów
 9. Technika przerzynki kłód i dłużyc
 10. Technika okrzesywania drzew ściętych
 11. Zasady organizacji procesu technologicznego pozyskania drewna w aspekcie  wydajności i ochrony pracy
 12. Wykorzystanie surowca drzewnego – manipulacja i sortymentacja
 13. Wykaszarki i wycinarki (kosy mechaniczne) – budowa i zastosowanie w leśnictwie
 14. Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku  drwala operatora pilarki
 15. Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach

Warunki stawiane kandydatom:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie minimum podstawowe lub gimnazjalne,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zawodu drwala – operatora pilarki, wystawione przez lekarza medycyny przemysłowej lub lekarza medycyny pracy.

Zajęcia na kursie poprowadzi wykwalifikowana kadra. Każdy uczestnik po zdaniu egzaminu z wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych otrzyma zaświadczenie uprawniającego do pracy w charakterze drwala – operatora pilarki.

Posiadanie uprawnień  drwala – operatora pilarki jest wymagane przepisami zawartymi w Kodeksie Pracy oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 161 poz. 1141)

Termin rozpoczęcia kursu : II połowa sierpnia 2017 r.

Zgłoszenia na szkolenie oraz pytania prosimy kierować do:
Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku
Tel./fax 87 428 22 76
gizycko@cszuniwers.pl

 • Udostępnij:
X