Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym – Giżycko

Szkolenia

z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie

Szkolenie Podstawowe

Program szkolenia podstawowego obejmuje 14 godzin z tematów:

Lp. Temat Ilość godzin
teoria praktyka
1. Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych. 1
2. Charakterystyka i stosowanie  środków ochrony roślin 1
3. Integrowana ochrona roślin 2,5
4. Zapobieganie negatywnemu wpływowi  środków ochrony roślin na środowisko 3
5. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin 2
6. Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin 1 3,5
Ogółem 10,5 3,5

 

Termin szkolenia: 23 – 24.04.2018r.  godz. 9.00

Miejsce szkolenia – CSZ UNIWERS, ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko

 

Szkolenie Uzupełniające

Program szkolenia uzupełniającego obejmuje 7 godzin z tematów:

Lp. Temat Ilość godzin
teoria praktyka
1. Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych. 1
2. Charakterystyka i stosowanie  środków ochrony roślin 0,5
3. Integrowana ochrona roślin 2
4. Zapobieganie negatywnemu wpływowi  środków ochrony roślin na środowisko 0,5
5. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin 0,5
6. Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin 1 1,5
Ogółem 5,5 1,5

 

Termin szkolenia: 21.04.2018r.  godz. 9.00

Miejsce – Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS, ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko

Zgłoszenia na szkolenie prosimy kierować na:
Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku
Tel. 87 428 22 76
gizycko@cszuniwers.pl

  • Udostępnij:
X