Zapraszamy na szkolenie “Obsługa podestów ruchomych przejezdnych”

Aktualności

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS

ZAPRASZA NA KURS:

OBSŁUGA PODESTÓW RUCHOMYCH PRZEJEZDNYCH

Celem kursu jest przyuczenie do zawodu kandydatów ubiegających się o uprawnienia do obsługi podestów ruchomych przejezdnych. Kurs kończy się egzaminem UDT.

Program kursu obejmuje wykłady i ćwiczenia z tematów:

  1. Ogólne wiadomości o podestach ruchomych
  2. Wiadomości o dozorze technicznym
  3. Maszynoznawstwo specjalistyczne
  4. Aparaty i urządzenia bezpieczeństwa
  5. Obsługa i konserwacja
  6. Bezpieczeństwo i higiena pracy
  7. Zajęcia praktyczne

Termin rozpoczęcia kursu: 4 listopada 2019r. godz. 15.30

Ilość godzin – 20 godz.

Miejsce: ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko

Zgłoszenia na kurs przyjmowane są

w CSZ UNIWERS w Giżycku ul. Wodna 4 Tel./Fax (87) 428 22 76

gizycko@cszuniwers.pl

  • Udostępnij:
X